11.01.2017

За Италкалор

Качество, коректност, ефективни и екологични решения на вашите идеи!

Италкалор е търговска фирма в областа на отоплителната и климатичната техника и газовото оборудване за бита и индустрията. Фирмата е създадена през 1994г. и непрекъснато се развива и модернизира. Целта да бъде надежден партньор е следвана с постоянство и последователност и постигната благодарение на фирмената организация, която вярва, че доброто качество се изразява в търсене на производители със строг контрол на производствения процес, посрещане с внимание и коректност потребностите и изискванията на клиента, сервиз и поддръжка на доставеното оборудване.

Изделията, внасяни от фирма Италкалор са произведени в Италия и са придружени от необходимите сертификати за качество и изпитание съгласно изискванията на Европейския съюз. Оборудването и системите, които предлага фирма Италкалор са разработени съобразно съвременните изисквания да осигурят на нашите клиенти качествени решения за постигане на максимално комфортен микроклимат в бита, индустриалното оборудване за обществения и производствен сектор с максимална икономия на енергия за постигане на енергийна ефективност с нискоенергийни и екологични източници на енергия, с цел опазване на природната среда.


Уважаеми клиенти и партньори, от 01.01.2021 г. Италкалор работи съвместно с фирма КлиВенТо, като оперативната дейност се извършва от екипа на КлиВенТо! Повече информация за фирма КлиВенТо може да намерите на следния уеб адрес: www.klivento.net