07.02.2017

Въздухоотоплители на газ за висок монтаж

Окачените топловъздушни апарати на газ работят както на природен газ така и на пропан-бутан.
Произвеждат се 19 модела с мощност от 12,81 kW до 63,8 kW.
Варианти на изпълнение: стандартни, двускоростни, от неръждаема стомана и за външен монтаж (специално изпълнение).
– Приложение: индустриални, складови, спортни и други помещения с височина над 3,5 m.
– Лесни за монтиране.
– Затопляне на помещението в рамките на 30 минути от включването на топловъздушния апарат.
– Патентована атмосферна горелка от неръждаема стомана с висок КПД.
– Патентован топлообменник от алуминий – Ефект Земя.
– Максимална сигурност и надеждност на работа.
– Голям избор на прибори за всеки тип инсталация.
– Оптимално разпределение на температурата в помещението.
– Гаранция: 1 година на горелката, горивната камера и топлообменника.

Система от модули с възможност за изменения. Отопление, когато и където е необходимо.

Двойно оребреният патентован топлообменник на Робур осигурява голяма нагревна повърхност и диференцирана температура на подавания въздух. Най-малко подгрятия горен въздушен поток не позволява на долния горещ въздушен поток да се издигне, с което се избягват топлинните загуби -„Ефект Земя“.

Оптимално разпределение на температурата в помещението и икономия на енергия благодарение на „Ефекта Земя“.

Топловъздушни апарати на газ серия М – технически данни

Серия М модел 20 25 30 35 35 40 50 60
Номинален термичен разход kW 20.6 28.8 34.8 42.2 42.2 48.2 57.3 72.5
Номинална топлинна мощност kW  18.3 25.5 30.7 37.4 37.4 42.5 50.7 63.8
Номинална топлинна мощност  –
на 2ра скорост (1)
КПД % 88.8 88.5 88.2 88.6 88.6 88.2 88.5 88
Обем въздух преминаващ през топлообменника m3/h 1700 2350 3000 3400 3400 3750 4700 6200
Обем въздух преминаващ през K  –
топлообменника на 2ра скорост
Toлинен скок К 32 32 30.3 32.6 32.6 33.6 32 30.5
природен газ m3/h  2.18 3.04 3.68 4.46 4.46 5.10 6.06 7.67
пропан-бутан kg/h  1.62 2.27 2.74 3.32 3.32 3.80 4.52 5.72
Диаметър кран газ  1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 3/4 3/4
Диаметър тръба въздух за горене mm  130 130 130 130 130 130 130 130
Диаметър тръба въздухоотвеждане mm 110 110 110 110 110 110 110 110
Електрическа мощност W  340 340 340 340 340 400 620 620
Дължина на въздушния поток m  12 15 18 20 20 21 23 25
(свободна скорост > 1m/s)
Височина на монтажа m  2.5 2.5/3 2.5/3 2.5/3 2.5/3 2.5/3 2.5/3 3/3.5
Ниво на шума на растояние 6m
в лабораторни условия dB(A)  41  43 44 44 44 45 45 47
В типова инсталация dB(A) 53 55 56 56 56 57 58 59
Ниво на шума на растояние dB(A)
6m (2ра скорост)
в типова инсталация
ширина mm  630  630  770  880  880  880  1070 1270
височина mm 800 800 800 800 800 800 800 800
дълбочина mm 640 640 670 670 670 700 640 670
тегло  55  59  68 80 80 80 90 108

 


Запитване / Поръчка