12.01.2017

Парогенератори Модел STEAM

 

Хоризонтални еднотръбни правотокови генератори за пара, триходови – производство на наситена пара с температура до 190,7 °С и максимално налягане до 11,76bar – паропроизводство от 150 до 3000 kg/h – окомплектовани с необходимата предпазна и регулираща арматура, питателни бутални помпи, табло за управление, КИП и А – работа на 100% и на 50% от номиналната мощност съобразно потребноста на консуматорите, осигурена от двустепенни горелки и двускорости ел. помпи – малки габаритни

 

 


Габаритни размери

Модел Височина Ширина Дължина Фукс Тегло
произв. kg/h mm mm mm ømm kg
150 1600 1200 1900 170 600
270 1750 1250 2000 170 700
400 1800 1300 2000 170 850
500 1800 1300 2000 170 850
600 1800 1300 2000 170 850
700 1850 1320 2350 200 950
1000 2200 1400 2500 200 1200
1200 2200 1400 2500 200 1200
1500 2300 1400 2800 260 2500
2000 2300 1450 2950 260 3050
2500 2300 1450 2950 260 3150
3000 2300 1450 2950 260 3250

Запитване / Поръчка