13.01.2017

Индустриални бойлери на газ Серия G

Обем:
от 150 до 2000 lt

Производителност топла вода:
от 240 до 1028 lt/h

Време за затопляне:
от 27 до 151min.

 

Тези бойлери са най-разпространени и са в състояние да удовлетворят по много добър начин всички потребности от топла вода, за какъвто и да е потребител, благодарение на пълната им гама. Имат се пред вид бойлери с отворена камера и пиезоелектрично запалване, пилотен пламък, вентил газ с вграден двоен термостат и контрол на пламъка с термодвойка. Окомплектоват се с горелки мултигаз от неръждаема стомана, които могат да работят както на природен газ така и на пропан-бутан и също така са окомплектовани с DCF (защитен термостат по димни газове), който прекъсва подаването на газ към горелката в случай на аномалии в димоотвеждането или при горенето. Вентилът за газ е с двойна защита, тъй като освен с работен термостат е окомплектован и с ЕСО, т.е. защитен термостат по температура на водата, който се включва, когато работният термостат не сработи. Магнезиевите аноди са удобни за проверка на състоянието им на износване, което е от голямо значение за дълготрайната работа на бойлера. Правилното им оразмеряване е важно за ефективната катодна защита от корозия, а изолацията с висока плътност осигурява ниски топлинни загуби и икономии при работа. Предлаганите обеми са от 150 до 2000 литра с мощност от 11,6 до 34,8 кW. Такава широка гама дава възможност за различни монтажни решения, между които и свързването на повече бойлери помежду им.

*** окомплектован със защитен термостат по температура на водата

Модел
Обем lt A B E F H I L N P Q
G-1 150 580 1315 500 100 300 500 3/4″ 3/4″
G-2 200 580 1565 500 100 300 500 3/4″ 3/4″
G-3 300 680 1715 600 140 300 510 3/4″ 3/4″
G-4 400 730 1725 650 140 310 510 1″ 1″
G-5 500 730 1975 650 140 310 510 1″ 1″
G-6 600 780 2165 700 140 310 1010 1700 1″ 1″
G-8 800 980 1975 900 160 340 900 1470 11/4″ 11/4″
G-10 1000 1080 2025 1000 160 340 900 1470 11/4″ 11/4″
G-15 1500 1180 2255 1100 160 340 960 2000 11/4″ 11/4″
G-20 2000 1280 2475 1200 160 340 960 2150 11/4″ 11/4″

Техническa характеристикa за идустриални бойлери на газ Серия G

Модел G-1 G-2 G-3 G-4 G-5 G-6 G-8 G-10 G-15 G-20
Обем lt 150 200 300 400 500 600 800 1000 1500 2000
Тегло бруто кg 78 90 153 163 185 233 290 332 453 547
Тегло нето кg 71 82 127 136 154 194 241 276 377 456
Размер на опаковка в сm
Височина 145 170 183 183  212  220  203  203  228  225
Дължина 65 65 78 82  82  89  110  120  130  140
Ширина 65 65 78 82  82  89  110  120  130  145
Връзка газ ø 1/2″ 1/2″ 1/2″ 1/2″ 1/2″ 1/2″ 1/2″ 1/2″ 1/2″ 1/2″
Разход газ
Природен газ m3/h 1.16 1.16 2.68 2.68  2.68  2.68  3.49  3.49  3.49  3.49
Пропан бутан kg/h 0.86 0.86 1.99 1.99 1.99 1.99 2.59 2.59 2.59 2.59
Налягане мax работно bar  6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Топлинен разход kW 11.6  11.6 26.7 26.7 26.7 26.7 26.7 34.8  34.8  34.8
Покритие Стъклопорцеланово при 870°С Горещо поцинковане
Време за загряване 38’/27′ 49’/35′  31’/22′  39’/28′ 48’/34′ 62’/44′  66’/47′  82’/58′  118’/85′ 151’/108′
Δt=35oC /Δt=25oC min
Производителност 240/337 240/337  562/787  562/787  562/787  734/1028   734/1028  734/1028   734/1028  734/1028
Δt=35oC /Δt=25oC lt/h

Запитване / Поръчка