13.01.2017

Индустриални бойлери на газ Серия GT

Обем:
от 150 до 2000 lt

Производителност топла вода:
от 240 до 1028 lt/h

Време за затопляне: от 27 до 151min.

Това са същите бойлери от серията G, но освен че са окомплектовани с газова горелка имат и вграден топлообменник. Последният представлява серпентина от мед на фланец. Този тип бойлери е разработен за използване на топлата вода от отоплителния контур за производство на битово гореща вода, което води и съответно до значителни икономии на гориво. Горелката на бойлера, която работи само през летния сезон се използва за производство на гореща вода за битови нужди, единствено когато отоплението е спряно. Приложението им е същото като на обикновените бойлери със серпентина с тази разлика, че през летният сезон потребителият не се задължава да използва котела за затопляне на вода.

*** Toплообменникът представлява серпентина от мед на фланец.

Модел Обем lt A B E F H I L N P Q
GT-1 150 580 1315 500 100 300 705 3/4″ 3/4″
GT-2 200 580 1565 500 100 300 705 3/4″ 3/4″
GT-3 300 680 1715 600 140 300 705 3/4″ 3/4″
GT-4 400 730 1725 650 140 310 705 1″ 1″
GT-5 500 730 1975 650 140 310 705 1″ 1″
GT-6 600 780 2165 700 140 310 1020 1730 1″ 1″
GT-8 800 980 1975 900 160 340 920 1470 11/4″ 11/4″
GT-10 1000 1080 2025 1000 160 340 920 1470 11/4″ 11/4″
GT-15 1500 1180 2255 1100 160 340 960 2000 11/4″ 11/4″
GT-20 2000 1280 2475 1200 160 340 960 2150 11/4″ 11/4″

Техническa характеристикa за идустриални бойлери на газ Серия G

 

Модел GT-1 GT-2 GT-3 GT-4 GT-5 GT-6 GT-8 GT-10 GT-15 GT-20
Обем lt 150 200 300 400 500 600 800 1000 1500 2000
Тегло бруто кg 86 98 163 173 195 248 305 347 473 567
Тегло нето кg 79 88 137 146 164 209 256 291 397 476
Размер на опаковка в сm
Височина 145 170 183 183  212  220  203  203  228  225
Дължина 65 65 78 82  82  89  110  120  130  140
Ширина 65 65 78 82  82  89  110  120  130  145
Връзка газ ø 1/2″ 1/2″ 1/2″ 1/2″ 1/2″ 1/2″ 1/2″ 1/2″ 1/2″ 1/2″
Разход газ
Природен газ m3/h 1.16 1.16 2.68 2.68  2.68  2.68  3.49  3.49  3.49  3.49
Пропан бутан kg/h 0.86 0.86 1.99 1.99 1.99 1.99 2.59 2.59 2.59 2.59
Налягане мax работно bar  6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Топлинен разход kW 11.6  11.6 26.7 26.7 26.7 26.7 26.7 34.8  34.8  34.8
Покритие Стъклопорцеланово при 870°С Горещо поцинковане
Време за загряване 38’/27′ 49’/35′  31’/22′  39’/28′ 48’/34′ 62’/44′ 66’/47′ 82’/58′ 118’/85′ 151’/108′
Δt=35oC /Δt=25oC min
Производителност 240/337 240/337 562/787 562/787 562/787 562/787 734/1028 734/1028 734/1028 734/1028
Δt=35oC /Δt=25oC lt/h
Повърхност m2 топлообменник 0.79 0.79 1.2 1.2 1.2 1.2 1.79 1.79 2.27 2.27
Произв. топлообменник t=35°С lt/h