13.01.2017

Индустриални бойлери на газ Серия GP

Обем:
от 300 до 2000 lt

Производителност топла вода:
от 1032 до 2394 lt/h

Време за затопляне: от 13 до 67 min.

Употребата на този вид бойлери с голяма мощност се препоръчва в случаите, в които е необходимо производство на голямо количество топла вода с бойлери с малко водно съдържание. Голямата мощност, която е заложена в бойлерите GР с размери подобни на тези на другите серии, дава възможност да се произвеждат повече от два пъти по-големи количества топла вода. Окомплектовани са с електровентил, два термостата (работен и защитен) с градусова скала и горелка мултигаз от стомана инокс с пилотен пламък и контрол с термодвойка. По заявка е възможно да се изработят с електронно запалване (виж серия GЕ). Всички бойлери са окомплектовани с DCF (защитен термостат по димни газове), който прекъсва притока на газ към горелката в случай на аномалия при димоотвеждане и/или горене. Магнезиевите аноди, които са подходящо оразмерени и лесно достъпни за инспекция представляват ефективна катодна защита срещу корозия, а изолацията с висока плътност осигурява ниски температурни загуби и икономия при работа. Обемите, които се предлагат са от 300 до 2000 литра с мощност между 49 и 81 кW.

*** електровентилгаз е окомплектован с две защити.

Размери

Модел Обем lt A B E F H I L P
GP-3 300 730 1645 650 180 320 520 1400 3/4″
GP-4 400 730 1945 650 180 320 520 1710 1″
GP-5 500 780 2005 700 180 320 520 1770 1″
GP-8 800 980 1985 900 200 320 530 1700 11/4″
GP-10 1000 1080 2025 1000 200 320 530 1750 11/4″
GP-20 2000 1280 2475 1200 200 320 530 2200 40644

Техническa характеристикa за идустриални бойлери на газ Серия GP

Модел GP -3 GP -4 GP -5 GP -8 GP -10 GP -20
Обем lt 300 400 500 800 1000 2000
Тегло бруто кg 164 198 234 332 371 586
Тегло нето кg 137 165 195 277 309 489
Размер на опаковка в сm
Височина 183 212 217 203 203 255
Дължина 82 82 89 110 120 140
Ширина 82 82 89 110 120 140
Връзка газ ø 1/2″ 1/2″ 1/2″ 3/4″ 3/4″ 3/4″
Разход газ
Природен газ m3/h 4.92 4.92 5.82 8.12 8.12 8.12
Пропан бутан kg/h 3.65 3.65 4.32 6.03 6.03 6.03
Налягане мax работно bar  6 6 6 6 6 6
Топлинен разход kW 49 49 58 81 81 81
Покритие Стъклопорцеланово при 870°С горещо поцинковане
Време за загряване 18’/13′ 23’/17′ 25’/18′ 29’/21′ 36’/26′ 67’/48
Δt=35oC /Δt=25oC min
Производителност 1032/1445 1032/1445 1221/1709 1710/2394 1710/2394 1710/2394
Δt=35oC /Δt=25oC lt/h

Запитване / Поръчка