13.01.2017

Индустриални бойлери на газ Серия GE

Обем:
от 150 до 2000 lt

Производителност топла вода:
от 240 до 1028 lt/h

Време за затопляне: от 27 до 151min.

Представлява най-технологичният и прогресивен вариант от бойлерите с отворена камера. Тези бойлери са окомплектовани с електровентил газ с електронното запалване и йонизация на ламъка, което заменя пилота. Всички функции се управляват от електронно табло, което заедно с електрода за отчитане присъствие на пламък и работния и защитния термостат следят за правилната работа на системата. Запалването на бойлерите може да се командва и от разстояние от седмичен часовников програматор, който се свързва към таблото за управление. Серията GЕ има значителни предимства в сравнение с бойлерите с пилотен пламък: минимални разходи поради отсъствие на пилотен пламък; изключва се възможността за спиране на работа от гасене на пилотния пламък от вятър или недобра настройка. Окомплектоват се с горелка мултигаз от неръждаема стомана, която работи както на природен газ така и на пропан-бутан и имат прибор DCF (защитен термостат по димни газове), който прекъсва притока на газ към горелката в случай на аномалия при димоотвеждане и/или горене. Магнезиевите аноди, които са лесно достъпни за инспекция представляват ефективна катодна защита от корозия, а изолацията с висока плътност осигурява ниски температурни загуби и икономия при работа. бемите, които се предлагат са от 150 до 2000 литра с мощност между 11,6 и 34,8 kW.

*** Toплообменникът представлява серпентина от мед на фланец.

Модел Обем A B E F H I L N P Q
lt
GE-1 150 580 1315 500 100 300 500 3/4″ 3/4″
GE-2 200 580 1565 500 100 300 500 3/4″ 3/4″
GE-3 300 680 1715 600 140 300 510 3/4″ 3/4″
GE-4 400 730 1725 650 140 310 510 1″ 1″
GE-5 500 730 1975 650 140 310 510 1″ 1″
GE-6 600 780 2165 700 140 310 1010 1700 1″ 1″
GE-8 800 980 1975 900 160 340 900 1470 11/4″ 11/4″
GE-10 1000 1080 2025 1000 160 340 900 1470 11/4″ 11/4″
GE-15 1500 1180 2255 1100 160 340 960 2000 11/4″ 11/4″
GE-20 2000 1280 2475 1200 160 340 960 2150 11/4″ 11/4″

Техническa характеристикa за идустриални бойлери на газ Серия G

Модел GE-1 GE-2 GE-3 GE-4 GE-5 GE-6 GE-8 GE-10 GE-15 GE-20
Обем lt 150 200 300 400 500 600 800 1000 1500 2000
Тегло бруто кg 78 90 153 163 185 233 290 332 453 547
Тегло нето кg 71 82 127 136 154 194 241 276 377 456
Размер на опаковка в сm
Височина 145 170 183 183  212  220  203  203  228  225
Дължина 65 65 78 82  82  89  110  120  130  140
Ширина 65 65 78 82  82  89  110  120  130  145
Връзка газ ø 1/2″ 1/2″ 1/2″ 1/2″ 1/2″ 1/2″ 1/2″ 1/2″ 1/2″ 1/2″
Разход газ
Природен газ m3/h 1.16 1.16 2.68 2.68  2.68  2.68  3.49  3.49  3.49  3.49
Пропан бутан kg/h 0.86 0.86 1.99 1.99 1.99 1.99 2.59 2.59 2.59 2.59
Налягане мax работно bar  6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Топлинен разход kW 11.6  11.6 26.7 26.7 26.7 26.7 34.8 34.8  34.8  34.8
Покритие Стъклопорцеланово при 870°С Горещо поцинковане
Време за загряване 38’/27′  49’/35′ 31’/22′ 39’/28′ 48’/34′ 62’/44′ 66’/47′ 82’/58′ 118’/85′ 151’/108′
Δt=35oC /Δt=25oC min
Производителност 240/337 240/337  562/787  562/787  562/787  562/787   734/1028  734/1028   734/1028  734/1028
Δt=35oC /Δt=25oC lt/h

Запитване / Поръчка